Hans Hinkamp

predikant, streektaal, zoeker

Lekker

Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag! Ooit ingesteld om de verjaardagen van de Prinsen van Oranje te vieren. Een dag van tradities, zoals de rondrit van het staatshoofd en de statige troonrede. De laatste jaren is daar een nieuwe traditie bijgekomen: het lekken van de cijfers van de staatbegroting. Men zou er een tv-serie van kunnen maken: ‘Wie is de lekker?’ Maar ‘lekker’ belooft het dit jaar allemaal niet te worden! Zeker het stijgen van de energie en andere prijzen belooft weinig goeds. Veel mensen hebben het nu al moeilijk en dat vraagt om een betrokken en ‘warm’ beleid i.p.v. koude bezuinigingen.

Misschien zou het een goed idee zijn om dit jaar voor de troonrede een voorbeeld te nemen aan de ‘troonrede’ van Jezus. In de Bijbel staat het verhaal hoe Jezus aan de voet van een berg, zijn ‘troonrede’ houdt van het koninkrijk dat Hij in gedachten heeft. Hij sluit zijn toespraak af met de woorden: ‘Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.’ Goed zijn voor alle mensen is een heel brede opdracht. Dus niet alleen voor de eigen groep of partij, of de mensen die je aardig vindt!

 

Als Johanneskerk zien wij het als een oproep en een uitdaging om op eigentijdse wijze invulling te geven aan deze woorden van Jezus. Om de naaste lief te hebben, om oog te hebben voor wie het moeilijk hebben, in woord en daad. Maar ook als het gaat om zingevingsvragen. Aanstaande zondag presenteren wij op onze startzondag ons jaarprogramma, onze ‘troonrede’. Een breed programma, waarbij iedereen van harte welkom is. Net zoals bij de inloop op woensdagochtend. Dan kan thuis de thermostaat wat lager en de koffie staat klaar. Dat is lekker!

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Hans Hinkamp

Thema door Anders Norén